NƯỚC RỬA CHÉN HƯƠNG GIANG

nước rủa chén giá rẻ

Canvas is not supported in your browser.

Hỗ trợ trực tuyến

Support

Call-Trực Tuyến-Đức Hưng : * 0844442244

* Call - Office - CS Sản xuất : * 0838876802

Trang chủ » » Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới

 Nông dân sau khi đi học được

nghề,đã bước đầu áp dụng cho

được kiến thức mới,kỹ năng mới 

vận dụng vào sản xuất,góp phần

tăng năng suất cây trồng,vật nuôi

tăng thu nhập xoá đối giảm nghèo

tạo việc làm ổn định và bền vững