NƯỚC RỬA CHÉN HƯƠNG GIANG

nước rủa chén giá rẻ

Canvas is not supported in your browser.

Hỗ trợ trực tuyến

Support

* Call - Office - CS Sản xuất : *02723879012* *0838876802*

* Call-Trực tuyến-Đức Hưng : *0844442244*

Trang chủ » » Tiêu chuẩn thải ngành phân bón và hóa chất cơ bản gắn liền với bảo vệ môi trường

Tiêu chuẩn thải ngành phân bón và hóa chất cơ bản gắn liền với bảo vệ môi trường

Ngày 6/5/2016, tại Hà Nội, buổi Tọa đàm về Tiêu chuẩn thải ngành phân bón và hóa chất cơ bản đã được tổ chức để bàn về công tác quản lý, xây dựng các tiêu chuẩn thải phù hợp với lộ trình đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường.

Buổi Tọa đàm do Hội Hóa học Việt Nam phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng Cục môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức. Đây là hoạt động thường kỳ được các Bộ, Cục, ban ngành... tổ chức để đưa ra những thông số tiêu chuẩn trong việc phát thải đối với ngành hóa chất vô cơ cơ bản và phân bón Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tại cuộc Tọa đàm, ông Nguyễn Đình Thái đã trình bày Dự thảo về “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học” và nhận được nhiều ý kiến đóng góp, sửa đổi từ các doanh nghiệp, cơ quan liên quan.
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học khi phát thải vào môi trường không khí.

Theo ông Nguyễn Đình Thái, nồng độ C là nồng độ quan trọng nhất cho việc tính đoán các thông số ô nhiễm. Nồng độ C của các thông số ô nhiềm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học làm cơ sở tính toàn nồng độ tối đa cho phép của các thông số khác.

Thông qua các Quy chuẩn này, các Bộ, ban, ngành đã đưa ra những thông số cụ thể áp dụng cho từng ngành, từng vùng để hoàn thiện, nâng cao năng suất nhưng vẫn đảm bảo môi trường trong sạch.

Tạp chí Công Thương