NƯỚC RỬA CHÉN HƯƠNG GIANG

nước rủa chén giá rẻ

Canvas is not supported in your browser.

Tuyển dụng

* Nhân viên tiếp thị
* Hổ trợ làm việc các tỉnh
* Tiệm ăn uống,tạp hoá
* Nước rửa chén màu trắng
* Đậm đặc,bọt nhiều,tẩy sạch
* Kinh doanh và tiêu dùng
* Quý khách liên hệ 0838876802
* Sản phẩm khuyến mãi
1.6L - 3.5L thông dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chia sẽ:

Video Clip